Střípky z valné hromady

06.04.2009 23:35

Děkuji všem, kteří se zúčastnili valné hromady. Jmenovitě Kášovi, Terce, Čajdě, Lence, Mirdovi, Oldovi, kteří si našli hodinku volného času a přišli. Ostatním jsem zaslal zprávu o činnosti oddílu a jakmile budu mít zprávu z valné hromady, zveřejním ji také.

Co je pro nás podstatné? Stát výrazně uskřípl dotace na činnost dobrovolných sportovních spolků včetně Sokola. Takže šetřit, šetřit, šetřit. V zimní sezóně se zvýší spoluúčast členů na spotřebovaných energiích při provozu sokolovny. Nyní platíme cca 2000 Kč ročně a pro představu jen náklady na plyn v sokolovně za loňský rok byly 90000 Kč:( Promyslím strategii a upravíme výši oddílových příspěvků. Jsme spolu s oddílem nohejbalu nejméně přispívajícími členy. Např. stolní tenis vybírá 500 Kč ročně. Takže vás možná v průběhu roku zase stáhnu o nějaké prašule. Ale nebojte, vše je doloženo v sokolském účetnictví a kdo má zájem, může nahlédnout;)

Další podstatnou věcí, že tento rok je poslední, kdy úřaduje současný výbor včetně starostky. Příští valná hromada bude volební a tak kdo by chtěl, může se mi přihlásit a podílet se na vedení TJ Sokol Lány. Vždycky jsme měli za volejbal dva až tři zástupce a teď jsem tam sám.

Ostatní se dočtete v oficiální zprávě. Už brzy;)

—————

Zpět