Výborová schůze TJ Sokol Lány - leden 2009

20.01.2009 20:00

Důležité informace pro členy VK z proběhlé výborové schůze konané 20.2.2009.

  • Zvýšení členských příspěvků na rok 2009: děti, studenti, důchodci, ženy na mateřské/rodičovské dovolené 90,-. Ostatní 200,- Kč. Oddílové příspěvky 2009 pro volejbal: 100,- Kč. Příspěvky noste trenérovi. Do 28. února musí být vybráno!
  • Pro rok 2009 platí stejně jako loni nutnost odpracování 3 brigádnických hodin. Pokud člen tyto neodpracuje, platí 70,-Kč/neodpracovanou hodinu.
  • Konání valné hromady TJ Sokol Lány - středa 25. března 2009 od 18:00 v sokolovně
  • Dojednat společně s kulturní a sportovní komisí termín konání 5. ročníku Lánské smeče - Memoriál Jitky Zelenkové
  • Trenér informoval výbor o uskutečněném vánočním turnaji a probíhajíci amatérské lize Volley AVL. Také zmínil plánované zahájení letní sezóny v Itálii.
  • V květnu nebo v červnu se uskuteční župní přebor smíšenek na Kolečku v Křivoklátě (jako součást křivoklátské letní ligy).
  • Trenér upozornil manažera divadelního spolku Tyrš o nutnosti včasné deinstalace osvětlení po uskutečněných akcích.
  • Na schůzi se neprobíralo, ale navrhuji v každém roce pořádat nějakou větší akci (benefiční, pomoc při různých společenských projektech, sportovní pro širší veřejnost, apod.). O možnostech se domluvíme v kruhu volejbalovém. Připravte si nápady;)
  • Další schůze výboru bude až v březnu před valnou hromadou.

—————

Zpět