Aktualizováno! Informace pro účastníky BIBI-09

30.04.2009 12:35

V sekci BIBI-09 najdete kompletní informace o zájezdu včetně zasedacího pořádku v autobusu, ubytování v apartmánech a pokynů k zájezdu (položka Dokumenty). Všechny dokumenty byly zpracovány organizačním výborem. V případě nutnosti je změna vyhrazena. V případě dotazů se obracejte na členy organizačního výboru. Doufám, že oceníte naši práci a nebudete dělat "Zagorku":)

Připomínám účastníkům, že včetně cestovních dokladů a jejich kopií je více než vhodné přibalit si kartičku své zdravotní pojišťovny. Doklad s číslem smlouvy cestovního pojištění obdržíte před nástupem do autobusu.

Občanský průkaz - jako cestovní doklad do států EU 

Od 1. ledna 2006 bude možno použít k cestám do států Evropské unie jako cestovní doklad, kromě cestovního pasu, už jen občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (tj. kartička zelená, s naskenovanou fotografií a podpisem – vydává se v současné době), pokud nemá oddělenou vyznačenou část (nesmí být ustřižen roh OP). To znamená, že na občanský průkaz typu ID kartička růžovo-modrá už nelze od uvedeného data vycestovat.

 Dále Ministerstvo vnitra upozorňuje na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při společném cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže státní občanství ČR, neboť do občanského průkazu se zapisují i děti – cizinci, avšak do cestovního pasu rodičů se zapisují pouze děti, které jsou státními občany ČR. Dalším problémem může být i rodné číslo dítěte uvedené v občanském průkazu rodiče, které, jakožto vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumitelné pro cizí státní orgány.

Z uvedených důvodů se nedoporučuje cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu.

 

 

—————

Zpět